دات نت نیوک
X

اندیشگاه ۲ (۲۵/مهر/۹۷)خودروهای متصل به شبکه Connected Carپیشگامان سرزمین شاد پارس (هپیلی)ضرورت برگزاری اندیشگاه‌هاکاربرد اینترنت اشیا درمعادن و محیط زیست