دات نت نیوک
X

شرکت

صفحه نخست/درباره ما/خط مشی اخلاقی/شرکت
Enter Title
      شرکت رهیاب پیام گستران با پذیرش مسئولیت های اخلاقی خود در برابر همة ذینفعان و پای‌بندی تام و تمام بر این مسئولیت ها، موارد ذیل را هویت سازمانی و مسئولیت اخلاقی - انسانی خویش  می داند: 

1. مشتریان، بزرگ‌ترین سرمایه شرکت هستند. محور مناسبات حرفه‌ای ما، مواجهه صادقانه به همراه سرعت و چابکی در ارائه خدمات، جهت افزایش رضایت‌مندی آنهاست.

2. ما شرکای کاری، کارکنان و کلیه متعاملین با شرکت را، جزء خانواده رهیاب می دانیم؛ از این رو ارتباط متقابل سالم و مسئولیت پذیر، توام با احترام اصیل و نامشروط و پایبندی به رعایت حقوقشان را مرام و اعتقاد خود می دانیم.

3. ما بر تعامل سازنده با جامعه، حفظ منافع ملی و ترویج اخلاق حرفه ای تأکید داریم و خود را در برابر هم ‌وطنان و نسل های آتی مسئول می‌دانیم. لذا با مسئولیت‌پذیری در قبال کلیه ذینفعان شرکت، توسعة کسب وکار را در گرو توسعة فرهنگ رقابت اخلاقی و رابطة سالم و شفاف در جامعه می دانیم.


در مجموع خود را شرکتی مسئولیت پذیر، دانش محور، توسعه پذیر،چابک و مورد اعتماد ذینفعان دانسته و با جدیت و  پشتکار،  این منشور را سرلوحه و چهارچوب برنامه‌های خود می دانیم.


محمدحسین واقف زاده
    مدیرعامل و عضو هیات مدیره