دات نت نیوک
X

واحد توسعه کسب و کار

با دانش بنیان شدن اقتصاد، زمینه های جدید کسب و کار که مبتنی بر تکنولوژی، خلاقیت و نوآوری است به وجود آمده است. با توجه به این مهم و همچنین  در راستای برنامه راهبردی گروه شرکتهای رهیاب ،واحد کسب و کار با تجمیع فعالیت های توسعه کسب و کار گروه، از ابتدای سال 1397 تحت عنوان مرکز توسعه فناوری و نوآوری رهیاب (رینوتک) شروع به فعالیت نمود. استفاده از دانش بومی و همکاری و مشارکت با دانشگاه های برتر کشور به منظور تولید دانش و کاربردی سازی و تجاری سازی ایده های منجر به تولید ثروت از ماموریت های این مرکز است. 
هدف از ایجاد این واحد، رصد به روزترین و خلاقانه ترین فضاهای کسب و کار حوزه‌های فناوری (Cutting-edge Technology)، هدایت و نظارت بر فعالیت پروژه ها و استارتاپ های زیر مجموعه گروه، شناسایی کسب و کارهای مختلف و بررسی استارتاپ ها برای سرمایه گذاری یا مشارکت ،انتخاب استارتاپ های جذاب برای سرمایه گذاری و بسط و توسعه دانش سازمانی در حوزه های جدید کسب و کار است.