شماره: 10
1398/03/12
بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث
بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث

حضور مشترک آریا طب مهربان (هلثیوم) و بهزی در بیست و دومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تهران (ایران هلث)

حضور مشترک آریا طب مهربان (هلثیوم) و بهزی در بیست و دومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تهران (ایران هلث)
زمان برگزاری 19 الی 22 خرداد ماه محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن 6 غرفه 635

حق انتشار محفوظ است ©