جشن یلدا در شرکت رهیاب پیام گستران

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

شب یلدا در فرهنگ ایرانی آداب و رسوم خاص خودش را دارد و این شب بلند سال در نزد ایرانیان از اهمیت زیادی برخوردار است.
شرکت رهیاب پیام گستران این فرصت را غنیمت شمارد و جشنی را در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در شرکت برگزار کرد تا مدیران و پرسنل شرکت فارغ از روزمرگی ها ساعاتی خوش را با حافظ خوانی و موسیقی سنتی کنار هم بگذرانند.